Kursy Polskiego Języka Migowego

Prowadzone przez nas kursy dzielimy na trzy stopnie zaawansowania:
- poziom podstawowy
- poziom średnio-zaawansowany
- poziom zaawansowany
Czas trwania każdego kursu to 70 godzin zegarowych ( I semestr)

 

Cele jakie stawiamy sobie podczas prowadzenia szkolenia:
- zdobycie przez uczestników umiejętności posługiwania się językiem migowym odpowiednio do każdego poziomu zaawansowania;
- poznawanie pojęć związanych z osobami Głuchymi oraz językiem migowym;
- zapoznanie się z życiem codziennym osób Głuchych oraz barierami, które napotykają;
- umożliwienie kontaktu z osobami Głuchymi;
- poznanie pracy tłumacza języka migowego;

 

Koszt:
od 150 zł*
Cena obejmuje:
- materiały szkoleniowe;
- przeprowadzenie egzaminu;
- wydanie świadectwa ukończenia kursu.

* opłata za miesiąc