Świat Ludzi Głuchych - Poznaj nas bliżej

Świat Ludzi Głuchych - o portalu

Portal Świat Ludzi Głuchych to portal, który powstał z myślą o umożliwieniu łatwego dostępu do informacji dla osób niesłyszących i ich rodzin. Od momentu powstania w 2017 roku, portal rozwija się dynamicznie, stając się coraz bardziej popularnym miejscem wśród polskiej społeczności niesłyszącej.

Portal Świat Ludzi Głuchych oferuje nie tylko informacje i artykuły, ale także liczne materiały wideo i audiowizualne, które pozwalają na lepsze zrozumienie życia i problemów osób niesłyszących.

Cele i plany na przyszłość

Świat Ludzi Głuchych zamierza rozwijać swoją działalność w przyszłości. Jednym z celów jest poszerzenie funkcjonalności platformy o forum dyskusyjne, które pozwoli na wymianę informacji i doświadczeń między osobami niesłyszącymi. Portal planuje także organizować kursy i szkolenia dla osób niesłyszących oraz ich rodzin.

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi Portal Świat Ludzi Głuchych, jest poprawa dostępności dla osób niesłyszących. Choć w Polsce istnieją już przepisy regulujące kwestie związane z dostępnością, to wciąż wiele stron internetowych oraz innych miejsc publicznych nie spełnia wymaganych standardów. Świat Ludzi Głuchych stara się działać na rzecz zmiany tej sytuacji poprzez edukowanie i podnoszenie świadomości społecznej.

Na portalu edukacyjnym Świat Ludzi Głuchych poznasz problemy z jakimi borykają się osoby z niedosłuchem. Wierzymy, że każdy z nas może przyczynić się do stworzenia bardziej zrozumiałego i przyjaznego środowiska dla Osób Głuchych i Słabosłyszących.

Copyright gluchyswiat.pl, 2023, Wszystkie prawa zastrzeżone

Powered by WordPress