Porady dotyczące savoir vivre w kontakcie z osobami Głuchymi

Savoir vivre w komunikacji z osobą Głuchą

Osoby Głuche mogą być postrzegane jako trudni rozmówcy. Wielu ludzi obawia się kontaktu z nimi, ponieważ nie chce popełnić nietaktu. Nie należy jednak się zrażać i unikać rozmowy. Wystarczy zapoznać się z kilkoma zasadami savoir vivre w komunikacji z osobą Głuchą. Co trzeba wiedzieć o tej kwestii?

Komunikacja bez słów - techniki porozumiewania się z osobami Głuchymi

Podczas porozumiewania się z osobami Głuchymi bardzo ważna jest odpowiednia technika. Należy mówić po ustawieniu się przodem do rozmówcy, w taki sposób, by usta były dobrze widoczne. Nie wolno tracić kontaktu wzrokowego. Komunikacja może być utrudniona, gdy słowa wypowiadane są zbyt szybko lub niewyraźnie. Nie oznacza to jednak, że trzeba mówić bardzo wolno bądź dzielić wyrazy na sylaby. Należy więc mówić w normalnym tempie, ale wyraźnie. Porady te znajdują zastosowanie również wtedy, gdy osoba Głucha nie potrafi czytać z ruchu ust. Podczas mówienia nie wolno stawać pod światło - szczególnie to mocne i rażące znacząco utrudnia konwersację. Nie jest nietaktowne korzystanie z kartki i długopisu lub telefonu. To po prostu metoda, która może znacznie ułatwić komunikację. Najważniejsze jest formułowanie prostych i krótkich zdań. Trzeba unikać krzyku - może to doprowadzić do nieporozumień.

Savoir vivre i etyka w kontakcie z osobami Głuchymi

By nawiązać kontakt z osobą Głuchą, należy zastosować kilka prostych zasad. Pierwszy krok to wyciągnięcie ręki przed siebie i pomachanie. Ręka powinna być wyprostowana i skupiać uwagę tak, by osoba Głucha spojrzała na rozmówcę. Można ją też klepnąć lekko w ramię. Ważne, by nie uderzać z całej siły. Wchodząc do pomieszczenia, w którym osoba Głucha może nie zobaczyć od razu innych osób, warto "pomrugać" światłem do momentu, gdy zwróci na nie uwagę. Kolejnym sposobem jest uderzenie w stół bądź tupnięcie. Szczególnie ważny sygnał to dwukrotne stuknięcie w stół dłonią - oznacza on "smacznego". Tupnięcie zwraca uwagę osoby Głuchej poprzez wywołanie drżenia podłoża.

Artykuły

Najnowsze wpisy
Jak wygląda historia języka migowego?
Historia języka migowego - od średniowiecza do dzisiaj

Potrzeba komunikacji jest wpisana w potrzeby każdego człowieka. Niestety niektórzy z nas pozbawieni są zmysłu …

Rozwój zawodowy osoby niesłyszącej
Rozwój zawodowy osoby niesłyszącej - jakie wyzwania stoją przed osobami niesłyszącymi na rynku pracy?

Rozwój zawodowy osoby niesłyszącej to temat, który wymaga szczególnej uwagi, ponieważ osoby z uszkodzeniami sł…

Jak zaplanować edukację dziecka niesłyszącego?
Edukacja dziecka niesłyszącego - jak zaplanować, aby zapewnić mu sukces?

Edukacja dziecka niesłyszącego jest wyzwaniem dla wielu rodziców i nauczycieli. Odpowiednie zaplanowanie eduka…

Na portalu edukacyjnym Świat Ludzi Głuchych poznasz problemy z jakimi borykają się osoby z niedosłuchem. Wierzymy, że każdy z nas może przyczynić się do stworzenia bardziej zrozumiałego i przyjaznego środowiska dla Osób Głuchych i Słabosłyszących.

Copyright gluchyswiat.pl, 2023, Wszystkie prawa zastrzeżone

Powered by WordPress