Napisz wiadomość

Zdobądź wiedzę potrzebną do zrozumienia i wsparcia osób niesłyszących. Dowiedz się najważniejszych rzeczy o kulturze, języku i stylu życia osób głuchych. Napisz wiadomość, wypełnij formularz kontaktowy.

Na portalu edukacyjnym Świat Ludzi Głuchych poznasz problemy z jakimi borykają się osoby z niedosłuchem. Wierzymy, że każdy z nas może przyczynić się do stworzenia bardziej zrozumiałego i przyjaznego środowiska dla Osób Głuchych i Słabosłyszących.

Copyright gluchyswiat.pl, 2023, Wszystkie prawa zastrzeżone

Powered by WordPress